Tag: game168 สูตรหวยยี่กี lottovip ตัวเดียว

ปรับเงินเดือนขรก.บรรจุใหม่ 25,000 บาทยังไม่ใช่ “ปานปรีย์”ขอให้รออย่าเพิ่งสรุป

วันที่ 10 พ.ย. 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการเรื่อง การปรับฐานเงินเดือนข้าราชการ โดยมีตัวแทนจากกระทรวงการคลัง เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ…