Tag: ผลบอลเบลารุสเมื่อคืนวิธี กู้ รูป ใน ไอ โฟน -วอลเลย์บอล ไต้หวัน …

ส่อง "หน่วยงานคลังเงินประเทศ" เมื่อนายกฯเศรษฐานั่งควบดูแลเงินแผ่นดินด้วยตัวเอง

ภายหลัง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ชัดเจนแล้วว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ควบคู่ไปด้วยเพื่อดูงบประมาณของแผ่นดินในการดำเนินนโยบายต่างๆ วันนี้พีพีทีวีเอชดี 36 พามาผ่า "โครงสร้าง-งบประมาณ" กระทรวง…