BH รายได้ผู้ป่วยพุ่ง ดันไตรมาส 2 กำไรโต 49.9% ที่ 1,748 ล้านบาท ปันผลครึ่งปี 1.35 บาท…

รพ.บำรุงราษฎร์ กำไรปี 65 โต 306.2% ที่ 4,938 ล้านบาท แจกปันผล 2.35 บาท

OR กำไรไตรมาสสอง 2,757 ล้านบาท วูบ 58% เหตุราคาขายน้ำมันร่วงกดรายได้

เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 66 บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BH รายงานผลดำเนินงานประจำไตรมาส 2 ปี 66 บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,748 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 6,147 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ในกลุ่มผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยชาวไทย ซึ่งมีสัดส่วนต่อรายได้รวมคิดเป็น 65.2% และ 34.8% ตามลำดับ

ขณะที่บริษัทมีต้นทุนเท่ากับ 3,041 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากค่าธรรมเนียมแพทย์ ต้นทุนสิ้นค้า และค่าใช้จ่ายพนักงงาน

ด้านค่าใช้จ่ายการขายเท่ากับ 163 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และค่าใช้จ่ายในการบริหาร เท่ากับ เพิ่มขึ้น 9.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 BH รายได้ผู้ป่วยพุ่ง ดันไตรมาส 2 กำไรโต 49.9% ที่ 1,748 ล้านบาท ปันผลครึ่งปี 1.35 บาท...

สำหรับกําไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) อยู่ที่ 2,394 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอัตรากำไรฯ (EBITDA Margin) คิดเป็น 38.9% ปรับสูงขึ้นจาก 34.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้รวม 6 เดือนแรกของปี 66 บริษัทมีกำไรรวม 3,331 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 76.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 12,235 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 66 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 25,901 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8% จากสิ้นปี 65 และมีหนี้สินรวม 4,396 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.4% จากสิ้นปี 65 ขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด เท่ากับ 3,500 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทมีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 1.35 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิวันที่ 25 ส.ค. 66 (ขึ้นเครื่องหมาย XD วันที่ 24 ส.ค.) และจ่ายปันผลวันที่ 6 ก.ย. 66

ล่าสุดหุ้น BH วันที่ 10 ส.ค. 66 ราคาอยู่ที่229 บาทต่อหุ้น ปรับเพิ่มขึ้น 7.4% จากเมื่อ3 ส.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 66และถือราคาสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566