ส่อง "หน่วยงานคลังเงินประเทศ" เมื่อนายกฯเศรษฐานั่งควบดูแลเงินแผ่นดินด้วยตัวเอง

ภายหลัง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี ชัดเจนแล้วว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีจะนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ควบคู่ไปด้วยเพื่อดูงบประมาณของแผ่นดินในการดำเนินนโยบายต่างๆ วันนี้พีพีทีวีเอชดี 36 พามาผ่า "โครงสร้าง-งบประมาณ" กระทรวงการคลัง

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ครม.เศรษฐา 1” คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

เปิดประวัติ กฤษฎา จีนะวิจารณะ นั่งช่วยคลัง ข้างกายเศรษฐาดูการเงินประเทศ

โดยนอกเหนือจากนายเศรษฐา นั่งรัฐมนตรีว่าการแล้ว ยังมีผู้ช่วยอีก 2 ท่าน คือ

  • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
  • นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เช่นกัน

สำหรับกระทรวงการคลัง อาจไม่ได้หมายถึงการต้องการควบคุมงบประมาณทั้งหมด แต่อาจเพราะ ต้องการ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย ไม่ว่า จะเป็นการควบคุมงบประมาณเบิกจ่ายภาครัฐ จัดเก็บภาษีต่าง ๆ ให้เกิดความเป็นธรรมบริหารหนี้สาธารณะ หนี้ภาคครัวเรือน จัดการอสังหาริมทรัพย์ของแผ่นดิน รวมไปถึงดูแลรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาครัฐกับเอกชน

ปีงบประมาณ 2567 กระทรวงการคลัง ได้รับจัดสรรงบ 3.13 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี 2566 ที่ได้รับการจัดสรร 2.85 แสนล้านบาท ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ สูงถึง 10.05 เปอร์เซ็นต์

ภาพ : นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (เพจ กระทรวงการคลัง)

ผ่าโครงสร้างกระทรวงการคลัง10 ส่วนราชการ

ซึ่งแต่ละส่วนคืออะไร และหน้าที่รับผิดชอบ เป็นอย่างไร มาไล่เรียงกันดู

1.สำนักงานรัฐมนตรี : ทำหน้าที่ รวบรวมข้อมูลการคลัง และวิเคราะห์กลั่นกรองเพื่อเสนอต่อรัฐมนตรี

2.สำนักงานปลัดกระทรวง : ทำหน้าที่ดูแลงานราชการทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวง

3.กรมธนารักษ์ : ผลิตเหรียญกษาปณ์ ควบคุมเงินคงคลัง และ ดูแลที่ราชพัสดุ

4.กรมบัญชีกลาง : ควบคุมการเบิกจ่ายเงินแผ่นดินและหน่วยงานภาครัฐ

5.กรมศุลกากร : ตรวจเก็บภาษีนำเข้า-ส่งออกสินค้า

6.กรมสรรพสามิต : จัดเก็บภาษีสรรพสามิต ในสินค้าฟุ่มเฟือย (น้ำมันรถยนต์ น้ำหอม สุรา ยาสูบ ไพ่ ฯลฯ)

7.กรมสรรพากร : จัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์

8.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : บริหารรัฐวิสาหกิจ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และเอกชน

9.สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ : บริหารจัดการหนี้สาธารณะ

10.สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : จัดทำนโยบายการคลัง และเศรษฐกิจมหภาค

ภาพ : เว็บไซต์กระทรวงการคลัง

นับจากนี้เป็นต้นไป นายเศรษฐาจะต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและเดินหน้าดำเนินนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้ ต้องจับตาดูว่านโยบายไหนจะเห็นรูปธรรมก่อนภายใต้งบประมาณที่เคยประเมินกันว่า นโยบายของพรรคเพื่อไทยมีมูลค่าสูงถึง 1.8 ล้านล้านบาท

 ส่อง "หน่วยงานคลังเงินประเทศ" เมื่อนายกฯเศรษฐานั่งควบดูแลเงินแผ่นดินด้วยตัวเอง